Print Icon
 

Nieuwsbrief Topsector ICT - juni 2022

Beste lezer,


Als Topsector ICT werken we samen met u aan de ontwikkeling van nieuwe kennis en innovaties gericht op de vijf sleuteltechnologieën AI, Big Data, Blockchain, Cybersecurity en Future Network Services. Samen met de andere topsectoren dragen we vanuit Topsector ICT actief bij aan de vier kabinetsmissies: Energie en Duurzaamheid, Landbouw, Water en Voedsel, Veiligheid, en Gezondheid en Zorg. Daarnaast hebben we drie flankerende activiteiten gericht op internationalisering, kennisvalorisatie (het MKB) en talentontwikkeling (Human Capital Agenda).

Een breed pallet van activiteiten, dat steeds meer vruchten begint af te afwerpen. Zo kunt u in deze nieuwsbrief onder meer lezen over twee nieuwe (Data en Intelligence) onderzoeksprojecten, het actieplan Groene Banen (waarin we samenwerken met topsector Energie), internationalisering, bijeenkomsten voor AI start-ups en scale-ups op het gebied van cybersecurity, de DBC-conferentie op 28 juni, een interview over Big Data, de lancering van de Nationale Cursus AI voor Creatieve Industrieën en nog veel meer. 


Graag bouw ik hier de komende jaren met u aan verder. Veel leesplezier en inspiratie gewenst!

 

Frits Grotenhuis, directeur Topsector ICT

 

PS Team dutch digital delta wenst iedereen die met vakantie gaat een fijne ontspannen tijd toe. Wij gaan zelf ook met zomerreces en de eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u daarom in augustus. Op onze website houden we u doorlopend op de hoogte van alle nieuws en agenda items.

Nieuws

Topsector ICT bezoekt Hannover Messe

Om uit eerste hand te ervaren hoe en op welke thema’s de industrie van over de hele wereld zich presenteert inzake technologieontwikkeling en innovatie, was Topsector ICT present op de toonaangevende Hannover Messe.


In een panelgesprek in het Holland High Tech House sprak directeur Frits Grotenhuis onder andere over de potentie en ontwikkelingen rondom het Europese cloud initiatief Gaia-X, een hot topic en terugkerend thema op de Messe. Met een oogst aan verse indrukken op het gebied van innovatie trends en een keur aan toepassingen van sleuteltechnologieën kwam het team weer terug in Nederland

     

AI-cursus voor onderwijsprofessionals

De Nederlandse AI Coalitie lanceert een bewustwordingscursus over de toepassing van artificiële intelligentie (AI) in het primair en voortgezet onderwijs. AI voor Onderwijs is een gratis online cursus die in eigen tijd en tempo te volgen is. 


Het doel van de cursus is bewustwording creëren bij professionals die werkzaam zijn binnen het onderwijs.

     

Actieplan Groene Banen

Topsector ICT heeft samen met de Topsector Energie een bijdrage geleverd aan het recent gepubliceerde Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.


De digitale transitie en de energietransitie zijn beide in volle gang, hebben veel samenhang en profiteren dus van samenwerking. Een duidelijke opgave voor beide sectoren zijn de openstaande vacatures in de Techniek en ICT. Het plan borduurt voort op opgedane ervaringen uit het Techniekpact en de Human Capital Agenda’s van de Topsectoren.

     

Energy Intranets

Hernieuwbare energie zoals zon en wind draagt bij aan een duurzame wereld. Vanwege hun deels controleerbare variatie in meestal decentrale energieopwekking wordt de balancering in het elektriciteitsnetwerk steeds lastiger.

In deze video ziet u het project Energy Intranets bij Sympower in Amsterdam, een samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven met de onderzoeksvragen: 'Hoe kan Big Data worden gebruikt voor de energietransitie en kan wetenschappelijk onderzoek worden vertaald naar de praktijk?'. 
     

NWO-subsidie voor AI-onderzoek Veiligheid, Vrede en Recht

Een consortium van leden van de NL AIC werkgroep VVR doet onderzoek naar het gebruik van AI bij de beoordeling van bewijsmateriaal in de rechtszaal. Zij hebben voor dit project NWO-subsidie gekregen van bijna 1,5 miljoen euro.


Wetshandhavers moeten grote hoeveelheden gegevens verwerken die afkomstig zijn van onder andere online platforms. AI-tools zijn een manier om dit effectiever te maken, maar er zijn nog geen duidelijke wettelijke voorschriften voor.


In het consortium (AI4Intelligence) gaan AI-toolontwikkeling en het gebruik van deze tools door onderzoekers en wettelijke voorschriften hand in hand, zodat dit kan leiden tot betrouwbaar bewijs dat toelaatbaar is in de rechtbank. 

     

Internetconsultatie wetsvoorstel tot invoering elektronisch vervoerbestand gestart

Internetconsultatie over het wetsvoorstel tot invoering van het elektronisch vervoerbestand is gestart. De logistieke use case van de Dutch Blockchain CoalitionHavenbedrijf Rotterdam en Blocklab heeft geleid tot het opstellen van dit wetsvoorstel door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Justitie en Veiligheid.


De consultatie loopt tot 24 juli 2022. 

     

Cybersecurity talenten van de toekomst

In deze vijfde dcypher meet-up aandacht voor de toekomst. 


Cybersecurity verandert, net als elk ander digitaal gebied, van dag tot dag om gelijke tred te houden met nieuwe innovaties en ontdekkingen. Cyber heroes duikt daarom in de vraag wat de toekomst voor ons in petto heeft, hoe we gezamenlijk kunnen blijven werken aan een veiligere toekomst en hoe nieuwe talenten hun bijdrage kunnen leveren. 
     

Twee honoreringen binnen KIC-call Data en Intelligence

Binnen de KIC-call ‘Data en Intelligence’ zijn twee onderzoeksprojecten gehonoreerd. Consortia van onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties gaan bijdragen aan betere en bruikbare intelligenceproducten die voorzien in de behoeften van intelligence- en veiligheidsprofessionals. De projecten krijgen samen bijna 3 miljoen euro toegekend. Maatschappelijke en private partners dragen nog eens ruim 800.000 euro bij aan cofinanciering, zowel in-kind als in-cash.

     

Calls en subsidies

Subsidieregeling NL Leert Door

De subsidieregeling kent twee varianten: één voor gratis scholing en één voor sectoraal maatwerk. De tweede variant is bedoeld voor werkgevers binnen sectorale samenwerkingsverbanden. Zij kunnen gezamenlijk subsidies aanvragen om werknemers te ondersteunen tijdens hun zoektocht naar een nieuwe baan binnen de desbetreffende sector of bij het behouden van hun baan in deze sector. Het scholingsaanbod bestaat uit 800 cursussen, opleidingen en trainingen binnen diverse sectoren, waaronder ICT.


De subsidieregeling NL Leert Door is aan te vragen tot 31 december 2022. 

Agenda

DBC Conferentie

Op dinsdag 28 juni wordt u tijdens de jaarlijkse DBC-conferentie op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen rondom blockchain, komen successtories van de DBC voorbij en spreekt o.a. keynote spreker Simon Lelieveldt over Central Bank Digital Currencies (CBDC's). 


Verschillende break-out sessies zijn gericht op specifieke toepassingsgebieden, zoals de inzet van blockchain om klimaatclaims in waardeketens te garanderen en de dienstverlening van de overheid aan burgers te verbeteren.  


Ontmoet, verbind, praat en luister mee over deze en vele andere onderwerpen.

Cybersecurity voor AI-Startups

Op maandag 20 juni van 13.00 tot 14.00 uur organiseert de NL AIC werkgroep Startups & Scale-ups een online informatiesessie over cybersecurity voor AI-startups.

Het belang, de basismaatregelen en praktische tips evenals handige websites, scans en tests om uw bedrijf cyberweerbaar te maken en te houden.

Maak jezelf AI-ready!

Op 21 juni gaat de Nationale Cursus AI voor Creatieve Industrie van start. 


Om de lancering te vieren vindt een inspiratiesessie plaats over AI in de creatieve sector op 21 juni in Teylers Museum te Haarlem. 


Tech-ondernemer Jim Stolze neemt u mee in de wereld van AI en creativiteit, NPO, Media Perspectives en VPRO- Tegenlicht geven AI-praktijk voorbeelden.  

European AI 

Forum

Op 30 juni kunt u deelnemen aan de 5e editie van het online European AI Forum.  


Beleidsmakers en AI-ondernemers bespreken de meest urgente kwesties binnen het AI-ecosysteem. 


Naast verschillende keynotes en sessies, brengen panels u up-to-date tijdens paneldiscussies, zoals Finance & Compliance, AI & Defensie, AI Data & Regelgeving en AI & Energie.