Print Icon
 

Nieuwsbrief Topsector ICT - januari 2023

Beste lezer,

De beste wensen voor 2023! Een jaar waarin ICT en digitalisering weer prominent op de agenda’s staan, ook steeds vaker in de bestuurskamer en bij toezichthouders. En b
ehalve als risico (cybersecurity of IT-projecten die uitlopen in tijd en in kosten) wordt ICT ook steeds vaker gezien als strategische kans (nieuw business model en/of digitale transformatie).


Vanuit Topsector ICT zetten we komende periode met u samen weer in op relevante ICT onderzoeks- en innovatieprogramma’s, zoals het recent gehonoreerde AI-programma ROBUST. Daarnaast ontplooien we activiteiten op het gebied van human capital, internationalisering en mkb. Denk bij het laatste bijvoorbeeld aan de take-off subsidieregeling voor bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap.


Dit voorjaar zijn we bovendien samen met partners weer actief op een aantal internationale beurzen, zoals MWC (27 feb - 2 mrt), SXSW (10-19 mrt), het FIC (5-7 apr, de Hannover Messe (17-21 april) en de RSA (24-27 apr). Graag trekken we hierin samen met u op.


Veel leesplezier en inspiratie toegewenst,

Frits Grotenhuis, directeur Topsector ICT


Nieuws

AppBakkers ontwikkelt een AI die zich focust op het menselijke hart

Een AI-toepassing die niet alleen in staat is om data van hartfilmpjes snel te analyseren, maar die vervolgens ook aangeeft hoe groot de kans is dat er sprake is van een serieus hartprobleem waar acuut hulp van een cardioloog voor is vereist. In het Zwolse kantoor van AppBakkers wordt er momenteel hard gewerkt om dat in de nabije toekomst mogelijk te maken.


 Lees het volledige artikel op de NL AIC website.

AI-programma ROBUST krijgt NWO-impuls van 25 miljoen euro

ROBUST is een initiatief vanuit het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI), vanuit de regeling Lange Termijn Programma (LTP) van NWO en mede mogelijk gemaakt door Topsector ICT als onderdeel van het topsectorenbeleid. 

ROBUST wordt getrokken door de UvA in samenwerking met 51 partners uit bedrijfsleven, overheid, en de kennissector. Het programma gaat het Nederlandse AI-ecosysteem verder versterken met een nieuwe impuls voor fundamenteel AI-onderzoek. De extra investering van 25 miljoen euro heeft betrekking op het betrouwbaar en inzichtelijk maken van de werking van AI.

Eerste onderzoeksfase Ondernemingspaspoort succesvol afgerond

Op 15 december trotseerden experts op het gebied van digitale identiteit, wallets en het gebruik van Self-Sovereign Identity en attributes het winterse weer om samen te komen bij de Dutch Blockchain Coalition voor de tweede expertsessie rondom het Ondernemingspaspoort.


In het vierde kwartaal van 2022 hebben 3 werkgroepen een groot aantal onderzoeksvragen uitgewerkt. In de ochtend presenteerden de werkgroepen de eerste resultaten en denkrichtingen. In de middag werd in break-out sessies ingegaan op vragen die diepere discussie vereisten. De resultaten van de Expertsessie zullen worden ingezet om in 2023 het concept van het Ondernemingspaspoort verder uit te werken.

Zestien toekenningen in NGF-programma Quantum-technologie

Een gevangenis voor ionen en koude atomen voor een unieke quantumsimulator. De geografische positie van een bankcomputer controleren met quantumverificatie. Quantumoptiek om te kijken of met een communicatienetwerk is geknoeid. Slechts drie van de zestien toekenningen van futuristische projecten binnen het Nationaal Groeifonds-programma Quantumtechnologie dat NWO in samenwerking met Quantum Delta NL heeft georganiseerd. In totaal is er meer dan 5,3 miljoen euro mee gemoeid.

Bijzonder aan deze call was dat gepromoveerde onderzoekers een persoonsgebonden onderzoeksbudget konden aanvragen, dit ter versteviging van de basis voor de leidende positie van Nederland in quantumonderzoek.

Drone als ‘AI-therapeut’ voor kinderen met autisme

Kinderen met autisme voelen zich vaak aangetrokken tot technologie, zoals robots of drones. Onderzoekers van de TU Delft en de Erasmus Universiteit werken aan een gepersonaliseerde en betaalbare drone die een specifieke behandeling grotendeels zelfstandig kan uitvoeren. Deze ‘AI-therapeut’ moet de behandeling zo betaalbaarder maken.

Anahita Jamshidnejad startte in 2019 als universitair docent aan de TU Delft met een plan om een eigen onderzoekslijn op te zetten, gericht op de interactie tussen mens en robot. Toen ontstond het idee voor de drones. ''Mijn wens was om iets te doen waarmee ik mensen kan helpen.'' Samen met Ruth van der Hallen, universitair docent klinische psychologie, deed ze een aanvraag via financieringsinstrument Open Mind. ''Veel calls richten zich op óf psychologie óf technische wetenschappen. Open Mind waardeert interdisciplinariteit en sloot dus het beste aan.'' Hun eerste aanvraag voor dit idee was direct raak.

Calls en subsidies

Take-off: open calls voor ondernemende onderzoekers

Waardevolle onderzoeksresultaten dreigen soms onbenut te blijven omdat kennis en innovaties lastig hun weg vinden naar de markt. Financiering is nodig om de kloof tussen het onderzoek en de markt te overbruggen. Het programma Take-off overbrugt deze 'funding gap' in de vroege fase van een onderneming. Deze open calls bieden financieringsmogelijkheden voor ondernemende onderzoekers aan NWO-erkende onderzoeksinstituten, hbo-instellingen en onderzoekers gebruikmakend van kennis van TO2-instellingen.

Take-off heeft jaarlijks twee rondes voor het aanvragen van financiering voor starters, een voorjaars- en een najaarsronde. Ook zijn er twee type financieringsinstrumenten. 

Mobiliteit in een duurzame toekomst

Hoe ziet mobiliteit eruit in een duurzame toekomst en hoe komen we daar? Het doel van de call ‘Mobiliteit in een duurzame toekomst (KIC)’ is het ontwikkelen van nieuwe toekomstvisies op mobiliteit in een duurzaam toekomstig Nederland. Hiervoor is een innovatieve samenwerking tussen technische, sociale en geesteswetenschappen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties noodzakelijk.

De deadline voor vooraanmeldingen is 28 maart 2023 14:00 uur.
     

ReumaNederland-NWO: vroegtijdige opsporing van artrose – innovaties voor detectie en diagnose (KIC)

Het doel van deze call is het stimuleren van de ontwikkeling van vroegdiagnostiek instrumenten, en/of technologische innovaties, waarmee gediagnosticeerd wordt van welke vorm en fase van gewrichtsartrose sprake is. 

Interdisciplinaire consortia, bestaande uit onderzoekers, bedrijven, ervaringsdeskundigen en andere stakeholders, worden uitgenodigd om onderzoeksvoorstellen in te dienen.  De ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën voor vroegtijdige opsporing van artrose, en de sociale en maatschappelijke aspecten die daarbij een rol spelen, dienen centraal te staan.

Agenda

SSI Community Meet-up: digitale identiteit die werkt voor mensen

Op 26 januari vindt bij The Hague Tech van 14.00 tot 16.00 uur weer een SSI community meet-up plaats in samenwerking met Digicampus.


De sprekers zijn René Hietkamp (Zorg Instituut Nederland) die het project van Zorg Instituut Nederland over patiëntoverdracht zal toelichten en Jaap van der Marel (BZK) die een update zal geven van de status van de Nederlandse EDI.

Informatiebijeenkomst Vraaggedreven Partnerschappen voor Consortia 2023 (KIC)

NWO stelt geld beschikbaar voor kennisinstellingen die gezamenlijk onderzoek willen doen met publieke en private cofinanciers. Via de call for proposals 'Vraaggestuurde Partnerschappen voor Consortia 2023 (KIC)' kan een gedeelde kennis- en/of ontwikkelvraag worden geadresseerd. Consortia kunnen in deze call for proposals minimaal 1.500.000 en maximaal 5.000.000 euro NWO-financiering aanvragen. 


De online informatiebijeenkomst vindt plaats op 31 januari van 11:00 tot 12:00 uur en biedt achtergrondinformatie en ruimte voor vragen. Deze bijeenkomst staat open voor professionals verbonden aan kennisinstellingen en publieke en private organisaties. 


26 januari 2023

Den Haag

Dcypher Donderdag editie 5

Aansluiten in het buitenland

Elke laatste donderdag van de maand belicht dcypher de vele toepassingen van de technologieën waar zij en haar partners aan werken. 

De eerstvolgende dcypher donderdag vindt plaats op 26 januari van 16:30 tot 18:00 uur.

MWC Barcelona 2023

MWC Barcelona, ook wel bekend als Mobile World Congress, vindt jaarlijks plaats in Barcelona, Spanje. Het grootste evenement ter wereld op het gebied van mobiele technologie en telecommunicatie biedt een platform voor bedrijven om hun visie en ideeën te delen over de toekomst van de mobiele industrie. 

Uiteraard is Topsector ICT aanwezig tijdens MWC Barcelona (in het NL Pavilion Hall 5 - 5A31) en komt graag met u in gesprek over bijvoorbeeld FNS

SXSW Conference 2023

Topsector ICT neemt komende editie deel aan SXSW Conference als verkenning voor het Strategisch Beurzen programma. Topsector ICT werkt daarbij nauw samen met Topsector CreativeNL en New Dutch Wave.


Thema’s waar op gestuurd worden zijn o.a Immersive Tech / Metaverse, Web3, AI en meer. 

Handelsmissie cybersecurity naar RSA Conference in San Francisco

Bent u als ondernemer actief op het gebeid van cybersecurity en heeft u ambities of behoefte aan kennis over zaken doen de Verenigde Staten (VS)? Overweeg dan aan te sluiten bij deze handelsmissie cybersecurity naar de RSA Conference in San Francisco van 23 tot en met 28 april 2023. 

Tijdens de missie maakt u kennis met de cybersecuritysector in de VS. Door bezoeken aan de RSA Conference en aan toonaangevende organisaties krijgt u in korte tijd een beeld van de laatste ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity.