Print Icon
 

Nieuwsbrief Topsector ICT - februari 2023

Beste lezer,


Begin februari was de deadline voor het indienen van aanvragen binnen de 3e ronde van het Nationale Groeifonds. Met het groeifonds investeert het Kabinet gedurende 2021-2025 circa 20 miljard euro in grote projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Vanuit Topsector ICT hebben we verschillende voorstellen van steun voorzien: enkele specifiek gerelateerd aan onze sleuteltechnologieën en coalities zoals Future Network Services (in de nieuwsbrief meer daarover), maar ook in samenwerking met andere topsectoren waar ICT en digitalisering een prominente rol spelen. Rond de zomer wordt hier uitsluitsel over verwacht.


In deze nieuwsbrief daarnaast natuurlijk weer relevante informatie over subsidie-instrumenten, toegekende projecten, Self-Sovereign Identity, het Algoritme Register, het Aanvalsplan Chronisch Tekort Digitale Banen en nog veel meer. Tot slot participeren we vanuit Topsector ICT de komende maanden in het Mobile World Congress (MWC), SXSW, het FIC en de Hannover Messe. We steunen op deze beurzen onder andere het Holland Paviljoen en stimuleren samenwerking met onze achterban via de coalities, brancheorganisaties en andere topsectoren. Graag ontmoet ik u op deze beurzen. Voor nu wens ik u veel leesplezier en inspiratie toe!


Mvg, Frits Grotenhuis, directeur Topsector ICT


PS In dit interview licht ik het belang van MWC toe voor Topsector ICT, leest u mee?

Nieuws

Nationaal Groeifonds voorstel FNS

Op vrijdag 3 februari 2023 heeft het FNS consortium onder leiding van TNO, in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Topsector ICT, een ambitieus voorstel ingediend bij het Nationaal Groeifonds.


Het FNS consortium heeft een nationaal programma uitgewerkt waarin ruim 60 partners de komende 6 jaar intensief met elkaar zullen samenwerken op het gebied van 6G Research & Development en Innovatie (R&D&I). Het totale programma heeft een omvang van 312 miljoen euro, waarvan ongeveer 88 miljoen euro via Open Calls gedurende de programmaperiode ingevuld zal worden.

Commissiedebat over kunstmatige intelligentie

Op woensdag 25 januari jl. gingen Kamerleden Kauthar Bouchallikht, Queeny-Aimée Rajkowski, Hind Dekker-Abdulaziz en Danai van Weerdenburg samen met Staatsecretaris Alexandra van Huffelen en Minister Micky Adriaansens in debat over kunstmatige intelligentie.


Minister Adriaansens benoemde tijdens dit debat veel mooie projecten en initiatieven, zoals ELSA, NOLAI en ook de NL AIC zelf, als de plek waar bundelen en ontwikkeling van kennis op het gebied van AI gebeurt. Ze gaf aan dat het belang van digitale geletterdheid in het curriculum weer wordt benadrukt en dat hier echt actie op moet worden genomenOok de certificering AI for Business and Government van de Nederlandse AI Coalitie werd tijdens dit debat aangehaald.

Algoritmetoezichthouder gelanceerd

Op 16 januari gaven Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming), Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering en Koningszaken) en Aleid Wolfsen (voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens) het startsein voor het overkoepelende en domeinoverstijgende toezicht op algoritmes. 


Algoritmetoezicht helpt de grondrechten van burgers te beschermen en vermindert de kans op serieuze incidenten, zoals we die de afgelopen jaren bij de overheid hebben gezien. De algoritmetoezichthouder coördineert de samenwerking tussen de Nederlandse toezichthouders op het gebied van algoritmes. Ook worden risico’s die er zijn bij algoritme-inzet eerder gesignaleerd en daardoor beter voorkomen.

Self-Sovereign Identity: de digitale identiteit die werkt voor mensen

Wat is eigenlijk het belang van Self-sovereign Identity (SSI)? In een artikel op de website legt DBC het helder uit. 


De digitalisering van het afgelopen decennium heeft ons veel gebracht. Maar de digitaliseringsgolf brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee. Internetfraude en het verlies van privacy zijn hier voorbeelden van. Hoe kunnen we in het digitale tijdperk vertrouwen op informatie? En hoe krijgen we als mens weer grip op wat er met onze data gebeurt? Hiervoor hebben we een digitaal middel nodig dat vertrouwen toevoegt aan data en dat het mogelijk maakt om controle uit te oefenen wie welke gegevens mag inzien. Dit middel noemen we een digitale identiteit.

Minister Adriaansens ontvangt Aanvalsplan Chronisch Tekort ICT’ers

Nederland heeft een ongekend tekort aan ICT’ers. Daarom heeft NLdigital, samen met brancheverenigingen Dutch Data Center Association, Dutch Cloud Community, Fiber Carrier Association en Cyberveilig Nederland het Aanvalsplan Chronisch Tekort ICT’ers ontwikkeld. Op donderdag 2 februari ontving Minister Adriaansens van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vertegenwoordigers van deze vijf branches en kreeg zij het plan overhandigd door Emily Glastra, voorzitter van NLdigital.

Een belangrijk onderdeel van het Aanvalsplan Chronisch Tekort ICT’ers zijn de interventies die het bedrijfsleven wil inzetten. Bijvoorbeeld meer mbo IT-talent bijscholen en de diversiteit in de sector vergroten. 

Actieplan Groene en Digitale Banen naar de Tweede Kamer gestuurd

Vrijdag 3 februari jl. is het Actieplan Groene en Digitale Banen naar de Tweede Kamer gestuurd. 

In dit plan staan maatregelen tegen de arbeidsmarktkrapte in sectoren die belangrijk zijn voor de klimaat- en digitale transitie. Met dit actieplan wordt beoogd de tekorten aan technisch en digitaal geschoold personeel aan te pakken.

SPRONG-toekenning aan drie hogescholen

De Haagse Hogeschool, Saxion en NHL Stenden hebben onlangs de SIA-subsidie ​​Stimulerende Praktijkgroepen (SPRONG) toegekend gekregen. De samenwerking met lokale en regionale partners wordt hiermee geïntensiveerd door kennismakelaars uit het veld te koppelen aan onderzoekers uit de kerngroep.

Het aantal cyberaanvallen neemt toe, terwijl de weerbaarheid van organisaties achterblijft. Door publieke en private organisaties beter toe te rusten voor cyberdreigingen heeft de SPRONG groep Expertise Netwerk Cyberweerbaar Nederland direct impact. 

Toewijzingen binnen de call Data2Person: top-up voor maatschappelijke impact bekend gemaakt

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft zes aanvragen binnen de call Data2Person: top-up voor maatschappelijke impact toegewezen.


Alle projecten zijn multidisciplinair en betreffen onderzoek dat een bijdrage levert aan de ontwikkeling van effectieve, efficiënte en verantwoorde personal empowerment methodes voor een gezonde samenleving in de toekomst. Zo is er bijvoorbeeld een project op het gebied van Multiple Sclerose, een serious game voor diabetici, en SNOWDROP dat zich richt op het voorkomen van medicatiegerelateerd vallen. 

Deeploy: Inzet van AI voor efficiëntere werkwijze ggz-behandelaren

Wie momenteel in Nederland mentale problemen heeft en daar hulp voor zoekt, moet geduld hebben. De wachttijden binnen de ggz zijn al jaren hoog. In de zomer van 2022 wachtten er zo’n 80.000 mensen op een aanmeldgesprek of een behandeling. En meer dan de helft van hen wachtte toen al langer dan 14 weken, de afgesproken maximale wachttijd.

NiceDay gaat samen met Councyl en Deeploy een AI-toepassing ontwikkelen die helpt bij het oplossen van dit maatschappelijke probleem door middel van een efficiëntere werkwijze voor ggz-behandelaren. Zij zijn daarvoor door de MIT-regeling gehonoreerd: hun aanvraag werd geselecteerd als 1 van 12 projecten.

Project Update - Flexcrop

Nu sensoren die verschillende klimaataspecten en zelfs gewassen monitoren steeds meer gemeengoed worden, wordt data science steeds relevanter voor de glastuinbouwsector. Een van de veelbelovende projecten draagt de naam "Energy saving in greenhouse crop production by flexible management" of kortweg "Flexcrop". 

Het doel van dit project is het ontwikkelen van ondersteuning van het kasklimaatbeheer om aardgas te besparen, door gebruik te maken van datastromen over het weer en over het energienet. Commit2Data sprak hierover met onderzoeker Henry Payne (Wageningen UR) voor een update over de data science-kant van het project.

Calls en subsidies

Call Human Capital Learning communities geopend

Wat is de bijdrage van Human Capital aan hedendaagse-en toekomstige innovaties? En hoe kunnen we deze bijdrage optimaliseren? De call ‘Human Capital, learning communities nodig voor maatschappelijke en technologische transities (KIC)’ richt zich op hoe met learning communities innovatieversnelling kan worden bereikt. 


De call 'KIC Human Capital Learning communities, essentieel voor welslagen maatschappelijke en technologische transities' richt zich op hoe met learning communities innovatieversnelling kan worden bereikt. De deadline voor aanvragen is 16 mei 2023 om 14:00 uur. 

     

Tweede Quantum MKB call is open

Het Quantum Delta NL programma omvat een MKB-programma met als doel 125 hightech MKB-bedrijven in Nederland te verbinden met quantumtechnologie. Het programma is geïnspireerd op best practices van Nano4Society en MinacNed, die een coördinerende rol gaan vervullen.

Er is 5 miljoen euro subsidie per jaar beschikbaar voor R&D projecten die producten ontwikkelen die rechtstreeks bijdragen aan de Nederlandse nationale quantum agenda of afgeleide producten mogelijk maken. De deadline van vooraanmeldingen is 1 maart. Een volledige aanvraag indienen kan tot 7 maart.

Agenda

NWO ICT.OPEN 2023

NWO ICT.OPEN is een conferentie welke jaarlijks wordt georganiseerd door  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), ICT Research Platform Netherlands (IPN) en platform Praktijkgericht ICT-onderzoek (PRIO). 


NWO ICT.OPEN brengt wetenschappers uit alle ICT-onderzoeksdisciplines en -industrieën samen om te leren, ideeën uit te wisselen en te netwerken. Dit jaar vindt de conferentie plaats op 19 & 20 april 2023 in de Jaarbeurs, Utrecht. Ook Topsector ICT en Commit2data zijn daar aanwezig, samen met een coffee corner. 

Waardecreatie met AI voor uw onderneming

Wat zijn de voordelen en risico’s van AI? Waar begin ik? Waar moet ik rekening mee houden? Hoe integreer ik AI in mijn strategie/visie? Hoe en met wie kan ik partneren? Wat is een goede eerste use case? Welke support kanalen zijn er?


Mocht u zich (deels) in bovenstaande vragen kunnen vinden en aan de slag willen met AI binnen uw midden- en kleinbedrijf, dan nodigt de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) u uit voor de workshop ‘waardecreatie met AI voor uw onderneming: eerste stappen richting een concrete roadmap’ op donderdag 30 maart 2023 bij Perron038 in Zwolle van 12:30-18:00 uur.