Print Icon
 

Nieuwsbrief Topsector ICT - augustus 2022

Beste lezer,


Hopelijk heeft u een mooie zomervakantie (achter de rug) wanneer u dit leest. Misschien bent u wel een periode offline geweest of hebt u op zijn minst het werk losgelaten en bijgetankt. Ik merk zelf hoe lastig het is om offline te blijven, temeer als je een avontuurlijke vakantie plant waarbij je last-minute nog vervoer of overnachtingen moet regelen.


In deze nieuwsbrief nemen we u weer mee in de laatste ontwikkelingen vanuit Topsector ICT. Inclusief nieuwe calls, toegekende subsidies en relevante conferenties, zoals het ECP Jaarfestival waar Topsector ICT diverse sessies verzorgt. Ook is er weer veel nieuws vanuit onze coalities zoals over AI, big data, cybersecurity en blockchain. Daarnaast hebben we recent een review laten uitvoeren naar software engineering als mogelijke sleuteltechnologie.


Tot slot: we timmeren met ICT behoorlijk aan de weg met elkaar en het belang van ICT zal de komende tijd nog verder stijgen. Dat blijkt ook uit de Digital Economy and Society Index (DESI) waar Nederland weer in de top 3 zit. Komende periode zullen we als Topsector ICT samen met u verder bijdragen aan de groei van de sector!


Veel leesplezier gewenst,

Frits Grotenhuis, directeur Topsector ICT


Nieuws

Topsector ICT op ECP Jaarfestival

Op donderdag 17 november neemt Topsector ICT deel aan het ECP Jaarfestival en verzorgt drie zeer interessante sessies over 'De vibe shift van het digitale tijdperk ':

 • Digitalisering: sleutel tot het realiseren van onze klimaatdoelen

De systemen voor energie en technologie, communicatie en data raken steeds meer met elkaar verweven. Dit biedt kansen en nieuwe mogelijkheden voor de energiesector. De Topsector Energie en Topsector ICT slaan hiervoor de handen ineen.

 • Focus op Cybersecurity

In onze gedigitaliseerde wereld is cybersecurity meer dan ooit een topic. Onderzoek naar trends en nieuwe innovaties, en goede voorlichting zijn van belang. Maar is het genoeg? Cybersecurity is een nieuwe tak van sport in onze economie en maatschappij. 

 • Oplossingen voor het ICT-tekort

De groeiende vraag naar ICT’ers en het tekort aan goed opgeleide mensen heeft grote economische en maatschappelijke gevolgen. Er zijn steeds meer succesvolle initiatieven om de ICT-tekorten (deels) op te lossen. 


In de komende nieuwsbrieven vertellen we meer over de inhoud van de bovenstaande sessies en welke sprekers u er gaat ontmoeten. Bovendien vinden er meerdere sessies plaats vanuit de coalities en sleuteltechnologieën, bezoek dus vooral de website van het Jaarfestival:

     

Twee nieuwe gratis AI-cursussen voor professionals

Het werk in de logistiek en de haven gaat er in de toekomst anders uit zien, met steeds meer intelligente en meewerkende systemen. AI-systemen zullen bepaalde taken van mensen overnemen en nieuwe taken voor mensen creëren. In de cursus AI voor Logistiek en Maritiem leert u middels inspirerende praktijkvoorbeelden wat de kansen en uitdagingen zijn van AI in het logistieke en maritieme domein. 

In de AI cursus voor Creatieve Industrie neemt Nadia Piet u mee in de basisbegrippen van AI, zoals machine learning, algoritmes en deep learning. Mediabedrijven NPO en RTL vertellen hoe zij AI gebruiken voor diversiteit in programma’s, startup Lalaland vertelt over kunstmatige fotomodellen en nieuwswebsite NU.nl belicht hoe AI in journalistiek wordt toegepast. Ook voorbeelden van AI in dans, muziek, boeken, theater en erfgoed komen aan bod. 

     

Review Software Engineering

Digitalisering en het belang van ICT voor onze maatschappij nemen een enorme vlucht. Zo ook lijkt het onderwerp Software Engineering substantieel in aandacht te groeien. Daarom heeft het Topteam ICT opdracht gegeven een review uit te voeren naar software engineering als potentiële sleuteltechnologie op basis van een afwegingskader van het Ministerie van EZK.


Op basis hiervan heeft het Topteam ICT besloten software engineering nu niet als sleuteltechnologie te benoemen. Het Topteam ICT ondersteunt de komende periode een nadere verkenning door de VERSEN-community om, samen met onder meer NWO, te kijken naar manieren om het veld te versterken door het bedrijfsleven actief te betrekken en publiek-private samenwerking te stimuleren.

     

Omscholen naar IT loont

Nederland staat te springen om meer IT-ers en techtalent. TechMeUp biedt mensen die zich willen omscholen, maar daar de middelen niet voor hebben de kans hun ambities mogelijk te maken. TechMeUp heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan onder 171 IT-omscholers, waaruit blijkt dat omscholen naar IT loont: 

 • Omscholers zijn binnen 3 maanden aan het werk in IT/tech, met een hoger salaris (voor omscholing €1375; na omscholing €2901)
 • Van de studenten die een baan in tech vonden, verdienden afgestudeerden met data-specialisatie het meest, namelijk € 3292.
 • Zonder financiële steun gaat 76,5% van de respondenten voorlopig geen tech-opleiding volgen.
     

DBC start met thema Gezondheid & Zorg

Blockchain appelleert aan een aantal kernwaarden van Gezondheid & Zorg, zoals vertrouwen, privacy, veiligheid, wettelijke correctheid, verantwoording, controleerbaarheid en onweerlegbaarheid. Daarmee is het in potentie een technologie die de zorg en levenswetenschappen in Nederland (en daarbuiten) kan ondersteunen of verder helpen. 


Nicky Hekster is lead thema Gezondheid & Zorg bij de Dutch Blockchain Coalition. 
     

Drie Commit2Data projecten ontvangen Take-off subsidie

De Take-off call is bedoeld voor ondernemende wetenschappers die willen onderzoeken of de resultaten van hun onderzoek commerciële potentie hebben. In deze calls, die zijn gericht op het stimuleren van bedrijvigheid, kunnen onderzoeksprojecten geld aanvragen om onder meer marktonderzoek te doen. 


De volgende Commit2Data projecten hebben subsidie toegekend gekregen: 

 • Low-Code Development Platform for Security of AI
 • A platform to easily and safely apply artificial intelligence for the electrocardiogram in clinical care
 • RAILWAY+: Feasibility of a Personal Health Train Service for Complex Health Data Partitions

     

Nederland terug in top 3 DESI

Nederland is na 3 jaar teruggekeerd in de top 3 van de jaarlijkse, toonaangevende Digital Economy and Society Index (DESI) van de EU, zo staat te lezen op de site van de Rijksoverheid

Bedrijven en het kabinet investeren, via bijvoorbeeld het Nationaal Groeifonds, extra in de digitalisering van de (maak)industrie, in onderzoek en het toepassen van technologieën als AI, micro-elektronica zoals fotonica en chips, quantum en cloud-toepassingen. Het Nederlandse vast en mobiel internet blijft daarnaast van wereldniveau. Op de ranglijst staat Nederland 3e achter de nieuwe koploper Finland en Denemarken.
     

12 AI-projecten van het mkb ontvangen subsidie MIT-regeling 

De uitslag is bekend van de MIT-regeling voor ondersteuning van AI-projecten van het mkb. Er was grote belangstelling: 85 voorstellen zijn gerangschikt en beoordeeld. Twaalf voorstellen ontvangen subsidie uit het subsidiebudget van € 2.900.000, een belangrijke impuls voor AI-projecten voor en door het mkb.


De volgende ronde gaat in het eerste kwartaal van 2023 van start en wordt jaarlijks herhaald tot en met 2026. Via de website van het AiNed programma blijft u daarvan op de hoogte. 

     

Calls en subsidies

Vooraankondiging nieuwe KIC-call: Veilige en gezonde voeding en voedselsystemen

Deze KIC-call roept op tot interdisciplinair onderzoek naar duurzame en innovatieve voedselsystemen, die gezond en veilig voedsel produceren voor de huidige en toekomstige bevolking. Dit onderzoek vraagt om een integrale aanpak van aandachtspunten, om een holistisch begrip te krijgen van gezonde en veilige voeding en voedselsystemen. In deze call staan vier aandachtspunten centraal:

 1. Voeding en gezondheid bij verschillende bevolkingsgroepen
 2. Invloed van omgeving op gezond keuzegedrag
 3. Ontwikkeling van duurzame en gezonde voedingsproducten
 4. Voedselveiligheid, leefomgeving en gezondheid

Mijn Digitale Zaak

De regeling Mijn Digitale Zaak is een gezamenlijk initiatief van de Kamer van Koophandel, MKB-Nederland, INretail en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om kleine ondernemers te ondersteunen bij het digitaliseren van hun bedrijf.


De subsidie vergoedt 50% van de investering in technologie tot een maximumbedrag van € 2.500. Maximaal € 500 van dit bedrag te gebruiken voor advies. De regeling loopt tot woensdag 30 november 2022, 17u. 

Take-off hbo

Deze regeling van Regieorgaan SIA is bedoeld om onderzoek te doen naart de marktkansen van creatieve en innovatieve ideeën uit onderzoek. Take-off hbo biedt je de financiële ruimte (maximaal €40.000) om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Zo breng je de technische en economische kansen en risico’s van je idee in kaart. Met deze regeling stimuleert Regieorgaan SIA de doorwerking in de praktijk van praktijkgericht onderzoek.

Agenda

ONE Conference

ONE Conference is Europa's belangrijkste cybersecurity-evenement. Het platform voor het delen van kennis, best practices en onderzoeksresultaten vindt dit jaar plaats op 18 & 19 oktober 2022 in World Forum The Hague. Beide dagen bieden een plenair programma en optionele breakout-sessies. 

Aan bod komen technische onderwerpen zoals malwaredetectie, incidentrespons en rechtshandhavingszaken en minder technische onderwerpen zoals partnerschappen tussen het publieke en private domein, governance en recent cybersecurity-onderzoek.

Rebooting the Web of Trust (RWOT) 

Rebooting the Web of Trust (RWOT) is een congres over digitale identiteit en het ontwerp van gedecentraliseerde op web-of-trust gebaseerde identiteitssystemen. Vanuit de hele wereld komen geïnteresseerden van 26 - 30 september ervoor samen in Den Haag (Haagse Hogeschool). 


RWOT is een werkconferentie: teams en individuen schrijven zich in met een voorstel voor een onderzoeksproject, whitepaper of applicatie die opgezet of doorontwikkeld moet worden. Gedurende de conferentie wordt door de werkgroepen aan hun deliverables gewerkt. Op de maandag- en woensdagavond (demo night) worden ook publieksevents georganiseerd.

29 september 2022

14:30 - 18:00u 

TU/e Campus

BrainBloc (Twinning Building)

Blockchain en Mobility Meetup

Elke maand organiseert DBC een meetup waarin een initiatief centraal staat, gerelateerd aan blockchain, SSI en decentrale technologieën in de context van mobiliteit.

ICAI The Labs: AI 

for Autonomous Systems

ICAI organiseert op 15 september van 12-13 een online evenement over AI voor autonome systemen. Het EAISI AIMM lab en Delta lab presenteren elk hun werk en bespreken uitdagingen en ontwikkelingen op dit gebied.

29 augustus 2022

10-14u

Koningin Julianaplein 10 

Den Haag

Beeldherkenning en remote sensing voor de leefomgeving

Deze informatie- en netwerkbijeenkomst vindt plaats ten behoeve van de Small Business Innovation Research (SBIR)-oproep “AI: Beeldherkenning en remote sensing voor de leefomgeving”.