Print Icon
 

Nieuwsbrief Topsector ICT - maart 2023

Beste lezer,

In deze nieuwsbrief weer veel actualiteiten, wetenswaardigheden en updates over events waar we als Topsector ICT in participeren of een actieve rol en inbreng hebben. Daarbij richten we ons steeds op het ondersteunen van de ontwikkeling van digitale sleuteltechnologieën zoals AI, veelal in nauwe samenwerking met partners zoals coalities, branche organisaties en/of andere topsectoren.

Komende tijd gaan er weer diverse calls open zoals op het onderwerp mensen en autonome systemen. Deze call is sterk gericht op onderzoek en nieuwe kennis. Een ander specifiek subsidieinstrument waar we in deze nieuwsbrief aandacht aan besteden is de MKB Innovatieregeling Topsectoren (MIT), die sterker is gericht op innovatie. Bij deze MIT regeling zijn vijf subsidieinstrumenten beschikbaar voor het MKB: variërend van innovatiemakelaars voor advies tot een subsidieluik voor R&D projecten op het gebied van AI. Houd ook onze website in de gaten, want er komen mooie calls aan op het gebied van cybersecurity!

Juist hier ligt ook een rol voor Topsector ICT als onderdeel van het missiegedreven topsectoren en innovatiebeleid van het Ministerie van EZK. Enerzijds om af te stemmen over de kaders van deze instrumenten met organisaties zoals NWO (de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) die subsidieinstrumenten ontwikkelen. Anderzijds om u als achterban te voorzien van informatie over (hoe gebruik te kunnen maken van welke) relevante subsidieinstrumenten. Ik hoop dat we daar met onze website en bijeenkomsten goed in slagen zodat Nederland koploper blijft op het gebied van ICT-kennis en -innovatie!

Veel leesplezier en inspiratie gewenst!

Frits Grotenhuis, directeur Topsector ICT

Nieuws

De oogst van Mobile World Congres '23

Zoals elk jaar biedt het Mobile World Congres (MWC) in Barcelona de gelegenheid om up-to-date te raken met de ontwikkelingen in het veld van mobiele telefonie en data(uitwisseling), informatie te delen, nieuwe mensen te leren kennen en bestaande connecties te verstevigen.


Dit jaar waren directeur Frits Grotenhuis en collega’s Aldert de Jongste en Tijs Koops er en haalden waardevolle oogst op.

UTOPIA: een digitaal paspoort van alle voedingsmiddelen

Een digitaal paspoort van alle voedingsmiddelen, een utopie of haalbaar? Joost Batenburg en Robert van Liere zijn de trekkers van het UTOPIA-project dat loopt van najaar 2020 tot najaar 2025. Het doel is om grip te krijgen op de kwaliteit van elk individueel product en verspilling van voedingsmiddelen tegen te gaan.


Het project zal daartoe een krachtige aanpak ontwikkelen voor in-line 3D röntgenscanning van landbouwproducten, die het mogelijk zal maken een individueel digitaal paspoort van elk product te creëren met kenmerken als veiligheid, kwaliteit en morfologie.

Prijsvraag AI-oplossingen voor zorgtransformatie

Zorgverzekeraars Nederland, de Patiëntenfederatie, de Nederlandse AI Coalitie en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) slaan de handen ineen bij het zoeken naar AI-oplossingen die een belangrijke bijdrage kunnen bieden aan de zorgtransformatie in Nederland. De bijdrage kan onder meer tot uiting komen in het zorgproces, de toegankelijkheid van de zorg maar ook in het verbeteren van de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg. 


De oplossing met de potentieel grootste impact kan rekenen op een geldprijs ter waarde van €10.000 die kan worden ingezet om de oplossing uit te voeren.

Irvette Tempelman nieuwe voorzitter werkgroep Mensgerichte AI van de NL AIC

“Niet op de rem trappen, maar juist vol inzetten op mensgerichte AI”, aldus Irvette Tempelman, de nieuwe voorzitter van de werkgroep Mensgerichte AI van de Nederlandse AI CoalitieZij studeerde rechten met als specialisatie ICT-recht, was jarenlang privacy- en IT-recht-advocaat en doceerde aan eLaw (Centrum voor Recht en Digitale Technologie van de Universiteit Leiden). En sinds 2020 is ze beleidssecretaris bij VNO-NCW/MKB-NL, waar ze zich onder andere met de regelgeving rond Artificiële Intelligentie (AI) bezighoudt.


Haar ambitie als voorzitter is ervoor te zorgen dat de werkgroep partijen niet alleen helpt tot een mensgerichte AI te komen, maar dat zij daarbij ook een signaalfunctie heeft. 

Samenwerkingsverklaring quantumtechnologie getekend door Nederland en de VS

Met het tekenen van een samenwerkingsverklaring op het gebied van quantumtechnologie hebben Nederland en de VS de bestaande wetenschappelijke samenwerking verder uitgebreid.


Met het Quantum Delta NL-programma kan Nederland zich positioneren als een internationaal toonaangevend centrum voor quantumtechnologie. Met de reeds ondertekende verklaring door VS ambassadeur Shefali Razdan Duggal (US Embassy The Hague) en waarnemend Directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie Guido Biessen, ontstaan er voor Nederland extra kansen op de Amerikaanse markt op het gebied van Quantumtechnologie. 

TINT Apeldoorn eerste techno hub voor inclusieve technologie

TINT Apeldoorn is de eerste techno hub voor inclusieve technologie van Nederland. In de Learning Community TINT Apeldoorn werken onderwijs, technologie-experts, innovatiemakelaars sociaal werkbedrijven en werkgevers samen met de kennisalliantie Inclusie en Technologie om meer mensen aan het werk te krijgen en te houden. 

De missie van een TINT is dan ook om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij het vinden van werk en meer mensen duurzaam inzetbaar te maken met behulp van slimme technologie. 

Calls en subsidies

De MIT-regeling gaat 21 maart open

De MIT-regeling (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) is een stimuleringsprogramma van de Rijksoverheid voor midden- en kleinbedrijven (mkb) en de Topsectoren. De regeling bevat zes instrumenten: R&D-samenwerkingsprojecten, haalbaarheidsstudies, kennisvouchers, TKI-innovatiemakelaars en TKI-Netwerkactiviteiten.


Mkb-ondernemers kunnen gebruik maken van de verschillende instrumenten van deze regeling en zo innovatie versnellen en bijdragen aan de verschillende waar wij als maatschappij voor staan.

De samenwerking tussen mensen en (semi-)autonome systemen

De samenwerking tussen mensen en (semi-)autonome systemen (mens-machine teaming) zal een steeds grotere rol spelen bij werkzaamheden in het defensie- en veiligheidsdomein. Denk aan robots die drugslabs ontmantelen of systemen die betere informatie verzamelen. 

De call ‘Samenwerking tussen mens en (semi-)autonome systemen (KIC)’ focust op de verdere ontwikkeling van (semi-)autonome systemen, hun inzet in de maatschappij, en hun samenwerking met mensen. De deadline voor vooraanmeldingen is 25 mei om 14:00 uur. Een volledige aanvraag indienen kan tot 5 oktober om 14:00 uur. 
     

Agenda

NL AIC Event 2023

Het is bijna zover! Op 12 april 2023 organiseert de Nederlandse AI Coalitie het Nederlandse AI Congres 2023 in de Jaarbeurs. Met het thema “Van aanjagen naar implementatie” nodigt de NL AIC u uit mee te denken en te praten over AI-toepassingen, de verbinding op te zoeken met andere bezoekers en te luisteren naar verschillende experts uit binnen- en buitenland.


Informatie over het programma en inschrijfmogelijkheid vindt u op de website van de NL AIC.

CS4NL centraal op dcypher donderdag #7

Op donderdag 30 maart draait de 7e dcypher donderdag om de allereerste multisectorale financieringsoproep van CS4NL, gericht op beveiliging van de toeleveringsketen (supply chain). De call is een samenwerking van de TKI-bureaus van de topsectoren Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) en Life Sciences & Health (LSH).


Het evenement vindt plaats van 14:30 tot 17:00 uur op de Wilhelminakade 137 te Rotterdam. Aanmelden via de website van dcypher is verplicht en neem ook uw legitimatiebewijs mee.