Print Icon
 

Nieuwsbrief Topsector ICT - oktober 2022

Beste lezer,


Wat gebeurt er ontzettend veel deze periode! Zo hebben we vanuit Topsector ICT deze week het cybersecurityprogramma CS4NL gelanceerd tijdens de ONE Conference, niet geheel toevallig tijdens cybersecuritymaand en -week! Maar ook in deze nieuwsbrief aandacht voor andere grote programma’s die we vanuit Topsector ICT ondersteunen, zoals de nationale groeifonds (NGF) aanvraag rond Future Network Services.


Naast het stimuleren van onderzoek en innovatie in sleuteltechnologieën werken we nauw samen met andere topsectoren zoals Topsector Energie in de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid, een belangrijke nieuwe coalitie juist in deze tijd. Verder werken we samen met alle collega topsectoren op het gebied van data delen en tekenen we mee in de Leiden Declaration on FAIR Digital Objects. Ook is er aandacht voor nieuws van de coalities en projecten, subsidie instrumenten en relevante events komende periode.


Ik wens u veel leesplezier en inspiratie,

Frits Grotenhuis, directeur Topsector ICT


Nieuws

Topsectoren bundelen innovatiekracht cybersecurity in CS4NL

Na goedkeuring op 3 oktober 2022 door het Kern- en Themateam van de Kennis- en Innovatie Agenda Sleuteltechnologieën, gaat per 1 januari 2023 CS4NL (voorheen Breed Gedragen Programma Cybersecurity) van start. CS4NL biedt een ecosysteem rond de 10 Topsectoren, een kennis- en innovatieagenda met 7 vraaggestuurde thema’s en 2 programmeringsstromen.


CS4NL zal o.a. NWO-calls en calls op basis van Topsectoren-middelen coördineren om tot impactvolle kennis- en innovatieprojecten te komen. Daarnaast wordt met partners gewerkt aan doorontwikkeling, waaronder een mogelijk Nationaal Groeifondsvoorstel voor cybersecurity.

Focus op Cybersecurity

Het belang van cybersecurity innovatie en digitale weerbaarheid is gegeven de huidige geopolitieke en technologische ontwikkelingen groter dan ooit. De digitale weerbaarheid moet op orde zijn om zoveel mogelijk mee te gaan met de huidige digitale transitie.


In de sessie Focus op Cybersecurity tijdens het ECP-Jaarfestival licht keynote spreker en moderator Tom van Schie toe hoe dcypher in samenwerking met Topsector ICT middels publiek-private samenwerking cybersecurity innovatie stimuleert. Tijdens een paneldiscussie met betrokkenen van CS4NL, voorheen het Breed Gedragen Programma (BGP) Cybersecurity, staan innovatie, samenwerking, drempels en succesfactoren centraal. 

     

Topsector ICT tekent Manifest Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid

Op 18 oktober heeft de overhandiging plaatsgevonden van het manifest Duurzame Digitalisering, het startschot van de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering (NCDD).


Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat heeft het manifest in ontvangst genomen. Na afloop is het manifest ondertekend door meer dan vijfenzestig organisaties vanuit het hele digitale ecosysteem. Uiteraard was Topsector ICT één van de ondertekenaars. 

     

Future Network Services wil grotere rol 

Consortium Future Network Services wil een grotere rol voor Nederland in de ontwikkeling 6G. Toekomstige communicatienetwerken moeten nog sneller, betrouwbaarder en veiliger worden. Daarvoor is verregaande samenwerking nodig tussen publieke en private partijen.


Topsector ICT en het ministerie van Economische zaken en Klimaat onderschrijven die noodzaak en steunen het Groeifondsvoorstel van TNO, TU Delft, TU/e en partners voor het realiseren van het Future Networks Services (FNS) programma. De komende maanden wordt het voorstel verder uitgewerkt.

     

Drie jaar NL AIC: Van Aanjagen naar Implementatie

Op 8 oktober bestond de NL AIC drie jaar. Met 475 deelnemende organisaties, 18 werkgroepen en 7 regionale AI-hubs is de NL AIC uitgegroeid tot een publiek-privaat samenwerkingsplatform waar niemand meer omheen kan.

Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat ontving tijdens de World AI Summit als eerste de uitgave Van Aanjagen naar Implementatie ter ere van het drie jarig bestaan.
     

Website Topsector ICT nu ook in het Engels

Eén van de doelstellingen van Topsector ICT is het stimuleren van internationale samenwerking. Daartoe bezoekt het team internationale events zoals het MWC Barcelona, SXSW, Hannover Messe, en neemt het deel aan internationale handelsmissies zoals onlangs naar de Verenigde Staten

Actuele informatie over Topsector ICT vindt u daarom nu ook op onze Engelstalige website. Handig voor uw internationale contacten, collega's en medewerkers. 
     

Supplai stuurt drones met AI op inspectievlucht

Het inspecteren van bruggen, windmolens, fabrieken en hoogspanningsmasten kan voor mensen een flinke uitdaging zijn. Om de luchtinspectie van dergelijke infrastructuur makkelijker te maken zet Supplai drones in met op AI gebaseerde Realtime Video Analytics-oplossing.

Het AI-project van Supplai en hun partner de Dutch Drone Company wordt inmiddels ondersteund en gefinancierd door de Mkb Innovatieregeling Topsectoren (MIT) 2022 van Topsector ICT. De volgende ronde van de MIT-regeling gaat in het eerste kwartaal van 2023 van start.
     

Winnaars SBIR-innovatiecompetitie  Overheid bekend

In de zomer van 2022 streden de deelnemende ondernemers in fase 1 van de SBIR's Automated Vulnerability Research (AVR) en Cryptocommunicatie voor een plek in de volgende ronde. De winnaars werden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en dcypher uitgeroepen.


De vijf geselecteerde projecten zijn die van Riscure B.V., Software Improvement Group B.V., Eye Control B.V., Fox Crypto B.V. en Groepspraktijk Ed Wender B.V. Tijdens fase 2 krijgen zij de kans om een prototype van hun innovatie uit te werken.

     

Topsector ICT ondertekent Leiden Declaration on FAIR Digital Objects

Tijdens de eerste FAIR Digital Objects conferentie op 28 oktober aanstaande ondertekent Topsector ICT de Leiden FAIR Digital Objects declaratie. 

FAIR Digital Objects bieden een manier om het domein van digitale entiteiten te structureren. Ze vereenvoudigen bijvoorbeeld het gebruik en de verwerking van extreme hoeveelheden data. 
     

BLISS - Spreken met de computer om je beter te voelen

Het doel van BLISS (Behaviour based Language Interactive Speaking Systems) is inzicht te krijgen in het eigen welzijn. Taalwetenschappers Helmer Strik en Iris Hendrickx van de Radboud Universiteit werken aan de innovatieve Nederlandstalige chatbot, die in staat gaat zijn om met mensen te praten over hun persoonlijke welzijn en geluk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van grote hoeveelheden persoonlijke data van de cliënten


Het onderzoek zal verschillende resultaten opleveren. Ten eerste belangrijke Nederlandstalige technologie om grote hoeveelheden teksten en opnames over en van cliënten te analyseren en daaruit relevante informatie over hun gezondheid en welzijn te halen. De technologie kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals het verbeteren van een spraakherkenningssysteem.

     

Calls en subsidies

Subsidieregeling Omscholing naar kansrijke beroepen in de techniek en ICT 

Sinds 26 september is de subsidieregeling Omscholing naar kansrijke beroepen in de techniek en ICT weer open voor aanvragen. Tot donderdag 1 december 17:00 kunnen aanvragen worden ingediend.

In 2021 werd de subsidieregeling in het leven geroepen door de overheid. Als werkgever kun je sindsdien aanspraak maken op financiële ondersteuning van de nieuwe Omscholingsregeling.
     

Call: Opkomende sleuteltechnologieën 

NWO is op zoek naar pionierende projecten die in een consortium van publieke en private partijen kunnen worden doorontwikkeld. Het gaat om sleuteltechnologieën die veelbelovend zijn in de academische setting en veel potentieel hebben voor brede toepassing.


Vooraanmeldingen en volledige aanvragen kunnen worden ingediend door een hoofdaanvrager en één of meer medeaanvragers. De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 20 december 2022.

     

Call: Duurzame stedelijke ontwikkeling 

Het Europees partnerschap Driving Urban Transitions (DUT) opent de transnationale call 'Driving Urban Transitions to a sustainable future for cities' gericht op internationale consortia van onderzoekers en maatschappelijke partijen. De call is onderdeel van het Horizon Europe-programma en heeft duurzame stedelijke ontwikkeling als doel.

 

Vanuit Nederland doen NWO en Regieorgaan SIA mee als financiers in het DUT-partnerschap. De voertaal van het programma en de call is Engels. Internationale consortia kunnen een aanvraag indienen tot en met 21 november 2022.

     

Agenda

Holland High Tech Event

Hoe staan we er voor? Waar liggen kansen? Tijdens het Holland High Tech event staan deze vragen en meer rondom de nieuwste innovaties, programma’s en proposities voor de derde ronde van het Nationaal Groeifonds centraal.

Op 1 november om 12.30 start het Holland High Tech event in Amersfoort. Het programma is gevuld met een keynote speech, acht interactieve parallelsessies en een afsluitende netwerkborrel. 

AI Summit Brainport

Op 2 november organiseert EAISI (Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute) samen met partners van AI-hub Brainport de AI Summit Brainport.


Tijdens dit evenement krijgt u de kans om kennis te maken met onderzoekers, marktleiders en andere AI-specialisten. Het aantal plaatsen voor het plenaire programma is beperkt en de voorinschrijven zijn al geopend.

13 oktober 2022

15.30-17.00u

Online

Werkgroep Gezondheid & Zorg

Online kick-off bijeenkomst werkgroep Gezondheid & Zorg

Betrokken partijen werken naar een nationale agenda door gezamenlijk de kansen en uitdagingen te identificeren. 

1ste Internationale Conferentie over FDO's

Op 26 en 28 oktober vindt de 1ste Internationale Conferentie over FAIR Digital Objects (FDO's) plaats in Leiden. Tijdens de conferentie zullen voor het eerst op grote schaal belangrijke technische, wetenschappelijke, industriële en wetenschappelijk-beleidsmatige belanghebbenden samenkomen met als doel de ontwikkeling en implementatie van FDO's wereldwijd te stimuleren.


Op de website van FDO 2022 is meer informatie te vinden over FDO's, het conferentie programma en een inschrijflink:

IT conferentie voor mbo-studenten

Op 3 november a.s. geven bedrijven een inkijk in de verwachte en benodigde competenties van toekomstige werknemers. Studenten kunnen tijdens deze middag op speeddate gaan met bedrijven die hen wellicht (in de toekomst) een stageplaats of een baan kunnen aanbieden.


Must go voor organisaties die mbo-studenten in de IT een stage- of werkplek kunnen aanbieden. En heel interessant voor studenten!