Print Icon
 

Nieuwsbrief Topsector ICT - mei 2023

Beste lezer,

Niet alleen staat er nieuws in deze nieuwsbrief over nationale en internationale samenwerking in de maak of al tot stand gekomen, we brengen u meer.

Zo hebben we een nieuwe video laten maken over het belang van ICT innovatie en kennis voor Nederland, relevant en inspirerend. Met een sterke opbouw worden de grote maatschappelijke opgaven en digitale sleuteltechnologieën neergezet, die we stimuleren met landelijke coalities.


Verder heeft Jeannine Peek (boegbeeld Topsector ICT) gisteren de jaarlijkse KIVI-lezing gegeven, met een oproep die u zeker aan zal spreken. Waarover meer in deze nieuwsbrief.


Daarnaast is er nieuws over verschillende subsidieinstrumenten zoals R&D samenwerkingsprojecten voor het MKB, een NWO-call op het gebied van Cybersecurity én de tweede call voor Lokale Digitale Competentie Centra. We hopen dat u hiermee uw voordeel kunt doen en samen met andere partners kunt bouwen aan publiek-private samenwerking om zo met elkaar ICT-kennis en -innovatie in Nederland verder te brengen.


Veel leesplezier en inspiratie gewenst!

Frits Grotenhuis, directeur Topsector ICT


PS lees ook vooral het verslag over de Hannover Messe!

Nieuws

Financiering en investeringen in digitalisering mkb

Het Nederlandse mkb heeft de afgelopen jaren bewezen wendbaar te zijn. In de nasleep van de coronacrisis worden veel ondernemers nu echter ook nog geconfronteerd met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de sterk toegenomen inflatie. Het is daarom van belang dat ondernemers blijven investeren in verduurzaming, digitalisering en productiviteitsgroei. Hiervoor is toegang tot financiering noodzakelijk.


In een Kamerbrief informeert Minister Adriaansens van MEZK over de toegang tot financiering en investeringen in digitalisering.

Wat verstaan we onder ICT innovatie?

We hebben een inspirerende (Engelstalige) video laten maken over het waarom van de publiek-private samenwerkingen die we creëren, ondersteunen en (mede) mogelijk maken. We hopen dat hij u aanspreekt!

Wilt u meer weten over Topsector ICT en de mogelijkheden tot samenwerking?

KIVI Technologielezing Jeannine Peek

Op 11 mei jl, gaf Jeannine Peek, boegbeeld Topsector ICT, lid SER en algemeen directeur Capgemini Nederland, de jaarlijkse KIVI-Technologielezing. In haar lezing betoogt Jeannine dat het belangrijk is de digitalisering van onze samenleving als een transitie aan te pakken.

''We zien digitalisering vooral als middel om dwars door sectoren heen ontwikkelingen en transities mogelijk te maken. Zoals Topsector ICT dat doet. En dat doen we goed, want Nederland is een van de meest gedigitaliseerde landen ter wereld. Onze uitgangspositie is dus uitstekend. Maar we behandelen digitale innovatie te weinig als transitie op zích'', aldus Jeannine Peek tijdens de lezing. 

Digital Markets Act: concurrentieregels grootste digitale platforms van start

Op 2 mei jl werd de Europese wetgeving Digital Markets Acts (DMA) van kracht. Deze wetgeving stopt enkele gedragingen van een aantal van de grootste digitale platforms ter wereld door deze strengere regels voor o.a. concurrentie op te leggen.


De regels hebben als doel Europese burgers en ondernemingen beter te beschermen tegen de macht van deze grote platforms.

De zin en de onzin van de Koolstofmarkten - Verleden en Heden

Binnen de sector van emissiehandel zijn koolstofmarkten, meestal in de vorm van carbon credits, een snelgroeiende methode om projecten te financieren die de uitstoot van broeikasgassen verminderen of compenseren. De laatste tijd is er echter veel kritiek, waarbij de daadwerkelijke gerealiseerde vermindering van uitstoot ter discussie staat, en daarmee de kwaliteit van de carbon credits in twijfel wordt getrokken.

 

In een blogpost duikt de DBC dieper in op de verschillende vormen van koolstofmarkten die er zijn, opent de discussie en kijkt naar wat DBC-partners doen in dit speelveld.

Projectupdate SMART-AGENTS

In het project SMART-AGENTS wordt onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van symbiotische netwerken van collaborative agents (drones) als oplossing voor onder andere logistiek en landbouw. Het project stelt een nieuw multi-drone scenario voor om een samenwerkend netwerk te creëren. Dit systeem zal vervolgens worden gedemonstreerd in verschillende industriële omgevingen.

Het SMART-AGENTS-project zal een robuust, volledig geautomatiseerd systeem ontwikkelen dat gebruik maakt van een samenwerkingsnetwerk van kleine autonome drones. Met hun uitrusting en mogelijkheden dragen de kleine drones bij aan het oplossen van belangrijke taken.

Terugblik Hannover Messe 2023

Hannover Messe 2023 was een groot succes. De beurs bracht veel ondernemers, politici, wetenschappers en nieuwe ideeën bij elkaar. Nederland presenteerde zich op de beurs onder de titel ‘Integrating Industries for a Smart Sustainable Future‘. Hiermee laat Nederland laten zien hoe we door internationaal nauw samen te werken, integrale slimme en duurzame oplossingen kunnen ontwikkelen.


Ook Topsector ICT was aanwezig en organiseerde het panel ‘Collaboration oppurtunities with Germany’. Tijdens dit panel introduceerden en presenteerden verschillende sprekers samenwerkingskansen met de Duitse industriemarkt.

Cyberbeveiliging: naar meer EU-capaciteit

Op 18 april heeft de Commissie een voorstel voor een verordening cybersolidariteit goedgekeurd om de cyberbeveiligingscapaciteit van de EU uit te breiden. De verordening cybersolidariteit zorgt voor meer EU-capaciteit zodat Europa weerbaarder wordt en beter kan inspelen op cyberdreigingen. 


De verordening moet bijdragen tot een veilig en beveiligd digitaal landschap voor burgers en bedrijven en tot de bescherming van kritieke entiteiten en essentiële diensten, zoals ziekenhuizen en openbare nutsvoorzieningen.

Calls en subsidies

Vooraankondiging: Cybersecurity voor digitale weerbaarheid (KIC)

NWO publiceert naar verwachting in juni 2023 een nieuwe call  ‘Cybersecurity voor digitale weerbaarheid’ in het kader van het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC). Met deze call beoogt NWO een substantiële impuls te geven aan cybersecurity-kennis en -innovatie, gericht op oplossingen voor digitale veiligheidsproblemen.

Onderzoekers uit alfa-, bèta- en gammadisciplines, evenals onderzoekers aan hogescholen en andere kennisinstellingen, worden uitgenodigd om samen te werken met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om een gezamenlijk projectvoorstel voor deze call in te dienen. Om dit te faciliteren organiseert NWO na publicatie van de call een matchmakingsbijeenkomst. Meer informatie hierover volgt na vaststelling van de call for proposals.
     

Opening MIT-regeling R&D samenwerkingsprojecten op 6 juni a.s.

Op dinsdag 6 juni opent de MIT-regeling R&D-samenwerkingsprojecten: één van de subsidies binnen de Mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Deze MIT-regeling is nadrukkelijk gericht op het stimuleren van innovatie bij het mkb in brede zin. Minimaal twee ondernemers kunnen samen ondersteuning aanvragen voor een R&D-samenwerkingsproject. De minimale subsidie is €50.000,- en maximaal €350.000,- per project.


Er is ruim €3 miljoen euro beschikbaar in 2023. U kunt de MIT-regeling R&D-samenwerkingsprojecten van dinsdag 6 juni 2023 09.00 tot dinsdag 12 september 2023 17.00 aanvragen.

     

Tweede call open voor Lokale Digitale Competentie Centra

NWO en Open Science NL hebben een call geopend voor top-up financiering van de 22 Lokale Digitale Competentie Centra (LDCC’s) in Nederland. Het doel van deze LDCC-call is het versterken van de lokale ondersteuningscapaciteit op het gebied van data-stewardship en research software expertise.


De deadline voor het indienen van aanvragen is 20 juni 2023, 14:00 uur.

     

Agenda

27 juni 2023,

DeFabrique, Westkanaaldijk 7, Utrecht

Teknowlogy 2023 

Knowledge | Innovation | Impact

Tijdens dit evenement krijgt u de technische innovaties van de toekomst te zien en hoe de Nederlandse wetenschap daarop is voorbereid.


     

De opkomst van AI en de impact op cybersecurity

Op 25 mei organiseert dcypher een evenement over de opkomst van AI-applicaties zoals ChatGPT en hun impact op cybersecurity. De snelle groei van ChatGPT, met 1,6 miljard gebruikers eind maart 2023, brengt zowel beveiligingsproblemen als kansen met zich mee voor bedrijven wereldwijd.


Tijdens het evenement geven onderzoekers van het ICAI-platform en de Universiteit van Amsterdam een vooruitblik op wat bedrijven zich de komende twee jaar moeten voorbereiden. Ook zal Rogier Fischer (mede-oprichter en CEO, Hadrian) een perspectief geven op hoe innovaties op het gebied van cyberbeveiliging kunnen helpen.

     

8 juni 2023, van 10 - 17.30u

Frederikkazerne, Den Haag

Symposium Innovatie en Onderzoek voor Defensie

Voor een veilige toekomst van Nederland zijn innovatie en onderzoek noodzaak en partnerschappen met kennisinstellingen en het bedrijfsleven onontbeerlijk.. Om hieraan bij te dragen investeert het Ministerie van Defensie in het innoverend vermogen door de inzet van extra middelen.