Print Icon
 

Nieuwsbrief Topsector ICT - september 2022

Beste lezer,


Wat is er alweer veel gebeurd na het zomerreces. In deze nieuwsbrief vindt u actualiteiten over Cybersecurity, Blockchain en AI, maar ook over (MKB) subsidieregelingen waar u als onze achterban gebruik van kan maken. Op onze website staat de meest actuele informatie over nieuwe regelingen, ICT-projecten en -programma’s gericht op onderzoek en innovatie.

Vorige week was ik mee naar de VS op missiereis met de koningin waarbij AI & Health alsmede AI & Mobility centraal stonden, zeer relevant voor Topsector ICT op inhoud en voor het netwerk. Dit najaar staan ook weer diverse events gepland, waar we als Topsector ICT in participeren, zoals het AG Techfest en de kick-off voor het Mobile World Congress, beide eind september en de HCA sessie die we op het ECP Jaarfestival verzorgen in november.

Veel leesplezier gewenst,

Frits Grotenhuis, directeur Topsector ICT


Nieuws

Hoe lossen we het tekort aan ICT’ers op?

Er is een groot tekort aan ICT-professionals op de arbeidsmarkt. Bij bedrijven in de ICT-sector én daarbuiten stijgt het aantal vacatures flink. Zonder goede oplossingen blijft dit tekort groeien. Gelukkig wordt de ernst en omvang van het probleem steeds duidelijker en zijn er steeds meer succesvolle initiatieven om de ICT-tekorten (deels) op te lossen. Van omscholing tot bijscholing, van regionale samenwerking tot diverser aannamebeleid.


In de sessie Hoe lossen we het tekort aan ICT'ers op? tijdens het ECP-Jaarfestival licht moderator Lotte de Bruijn initiatieven toe die zich succesvol inzetten om de tekorten tegen te gaan. Zij gaat in gesprek met een regio vertegenwoordiger over het belang van lokale samenwerkingen tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Tenslotte volgt een interessant panelgesprek over de mogelijkheden en kansen voor werkgevers van een diverser aannamebeleid.

     

Gezocht: programmaleider Breed Gedragen Programma Cybersecurity

Topsector ICT en dcypher zoeken een ervaren programmaleider die leiding kan geven aan de implementatie en verdere ontwikkeling van het Breed Gedragen Programma Cybersecurity (BGP)


Het BGP verenigt een ecosysteem van tien topsectoren en de hele valorisatieketen op cybersecurity rond zeven vraaggestuurde cyberthema’s en zet die om in calls voor kennis- en innovatieprojecten. Voor dit BGP is in samenspraak met vele actoren een voorstel uitgewerkt, dat eind van dit jaar tot een convenant moet leiden. De start van het programma zelf begin 2023. Beoogde duur is minimaal 5 jaar, met een omvang van initieel 25 tot 50 miljoen euro. Doorontwikkeling, bijvoorbeeld naar een Groeifondsvoorstel, is nadrukkelijk de bedoeling.


Meer informatie op onze website:

     

Yvo Hunink nieuwe DBC lead  Thema Energie en Duurzaamheid

In complexe systemen zoals die in het energie en duurzaamheidsdomein, kunnen blockchain en aanverwante technologieën een belangrijke sleutel zijn. Zo kunnen deze technologieën een veilige en betrouwbare informatie-uitwisseling ondersteunen, afspraken vastleggen en automatiseren en financiële modellen daarbinnen borgen.


Voor de DBC gaat Yvo Hunink de opgaven waar de coalitiepartners en samenleving voor staan binnen dit thema in kaart brengen, de waarde toevoeging van decentrale technologieën bij die opgaven bepalen en nieuwe samenwerkingen tot stand laten komen rondom die uitdagingen.
     

Topsector ICT in de media

Het belang van ICT wordt steeds groter voor de innovatiekracht van de Nederlandse economie. Daarom werkt Topsector ICT hard aan het identificeren, prioriteren en organiseren van ICT-onderzoek en innovatie.


Om nog meer publieke en private partijen bijeen te brengen met focus op ICT-sleuteltechnologieën en maatschappelijke uitdagingen zoeken we steeds vaker de media. Zo heeft u wellicht dit artikel in AG Connect gelezen met een toelichting van Frits Grotenhuis op de VS-handelsreis van afgelopen week? Of het artikel Nu investeren in jezelf om aan te sluiten bij de digitale wereld van morgen in een bijlage van De Telegraaf.  

     

Extra aandacht voor diversiteit en inclusie oplossing bias-probleem AI?

In een artikel op de website legt de NL AIC helder uit waarom zowel de mens als AI beter worden van diversiteit en inclusie. 

Kan extra aandacht voor diversiteit en inclusie een bijdrage leveren aan het oplossen van het bias-probleem dat AI nog altijd heeft? De Nederlandse AI Coalitie is daarvan overtuigd en neemt op dat vlak dus ook haar verantwoordelijkheid.

     

Een virtuele leefstijlcoach tégen roken en vóór bewegen

Roken en onvoldoende beweging zijn belangrijke risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten. Het blijkt vaak moeilijk om te stoppen met roken of meer te gaan bewegen, ook voor mensen die dit wél graag willen. Een reden is dat ondersteuning door een zorgverlener niet altijd beschikbaar is, voornamelijk op momenten waarop mensen die het meest nodig hebben.

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het National eHealth Living Lab (NeLL) hebben binnen een sterk landelijk consortium 2 miljoen euro toegekend gekregen voor het ‘Perfect Fit’ project. Zij ontwikkelden een virtuele coach (digitale app) die mensen gaat ondersteunen bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl om zo het risico op hart- en vaatziekten te verminderen.

Topsector ICT op AG Techfest met blockchain bordspel Balanzo

Op donderdag 29 september is Topsector ICT te vinden op het AG Techfest met de premiere van het bordspel Balanzo. 

Het is een coöperatief spel, waarbij een team samen speelt om meer kennis te krijgen. Deze eerste versie heeft blockchain als onderwerp, maar er is al een AI vragenset in de maak en het kan nog verder worden uitgebreid. Het spel is geschikt voor elke leeftijd, voor werk zowel als studie. 

Kom langs op stand 7 om mee te spelen of een praatje te maken; een groot deel van Team dutch digital delta is aanwezig die dag! 
     

Decentralized Finance (DeFi)

Twee jaar geleden stond Decentralized Finance of “DeFi” plotseling in de belangstelling. DeFi wordt ook wel ‘Open Finance’ genoemd, wat aansluit bij de doelstelling ervan, namelijk het openstellen van financiële dienstverlening voor iedereen. 

In de reeks #DBCDeepDives over Digital assets en Web 3.0 publiceerde DBC in samenwerking met LekkerCryptisch een uitgebreid artikel over DEFI. 
     

AiNed ondersteunt vier internationale strategische AI-projecten

Als onderdeel van de Europese Key Digital Technologies (KDT) call 2021 zijn vier AI-onderzoeksprojecten geselecteerd die financieel vanuit het AiNed programma worden ondersteund. Het betreft grote internationale strategische projecten met inbreng vanuit 15 Nederlandse partners: AquaSmart Engineering, Innatere, Itec, Medrecord, Noldus, NXP, Philips, Technolution, Sencure, Signify, Synpopsys, Almende, Imec, TNO en TU Eindhoven.

De geselecteerde projecten zijn Newlife, CLEVER, EdgeAI en REBECCA. 

Calls en subsidies

Call AiNed Fellowship grants geopend: Nieuw programma voor aantrekken AI-talent

Zonder eigen AI kennis-, onderwijs en innovatiebasis dreigt toenemende afhankelijkheid van buitenlandse partijen voor Nederland. Het programmaonderdeel Fellowship grants van het Nationaal Groeifonds programma AiNed heeft als doel Nederlandse academische kennisinstellingen aantrekkelijker te maken voor bijzondere en excellente AI-onderzoekers in de internationale strijd om AI-talent.

Het AiNed Fellowship grants programmaonderdeel richt zich op alle Nederlandse universiteiten en de NWO- en KNAW-instituten. Het totale subsidiebudget voor dit programmaonderdeel is in de eerste ronde (2022-2023) bijna € 20 miljoen. Er worden naar verwachting maximaal 23 aanvragen toegewezen.

Call Perspectiefronde 2022/2023

Onderzoekers van universiteiten en hogescholen, TO2-instellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties die gezamenlijk in consortia willen werken aan technologische innovatie met maatschappelijke impact kunnen voorstellen indienen bij Perspectief. De nieuwe ronde van dit financieringsinstrument van NWO is open. 


Belangrijke datums:

  • Intentieverklaringen: 11 oktober 2022
  • Vooraanmelding: 15 november 2022
  • Volledige aanvraag: 16 mei 2023

Agenda

Mobile World Congres 2023

Ook op het MWC Barcelona 2023 is Topsector ICT weer vertegenwoordigd. 


Ook interesse om deel uit te maken van de Nederlandse delegatie? Kom dan op vrijdag 30 september (inloop vanaf 13:30 uur) naar de kick-off van het Nederland programma NLMWC23 in het Maarten Maartenshuis op de prachtige Zonheuvel te Doorn. De bijeenkomst is bestemd voor iedereen die mee wil gaan naar MWC Barcelona als onderdeel van het Nederland programma. 

Webinar HR & Technologie 

Hoe bereid je medewerkers voor op een toekomst met technologie? Het benutten van digitale technologieën, zoals ai en blockchain, wordt steeds meer van cruciaal belang om relevant en economisch gezond te blijven voor organisaties. Hoe kan HR bijdragen aan de digitale transformatie van de organisatie?

 

In een webinar voor HR-managers en -medewerkers op 6 oktober tussen 15.00 uur en 16.30 uur, georganiseerd door de Human Capital Agenda ICT, Nederlandse AI Coalitie en Dutch Blockchain Coalition vertellen ervaringsdeskundigen en experts hoe je dit als HR-professional kunt aanpakken.

28 en 29 september '22

Online

Engelstalig

Europese onderzoeks- en innovatiedagen 2022

Het jaarlijkse evenement voor onderzoek en innovatie van de Europese Commissie.

AI voor uw onderneming: eerste stappen richting een concrete roadmap

Wilt u aan de slag met AI binnen uw organisatie, kom dan naar de workshop ‘Waardecreatie met AI voor uw onderneming: eerste stappen richting een concrete roadmap’ op 29 september op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen van 12:30-18:00 uur.

28 september 2022

15-16.30u

Online

Blockchain en Veiligheid

Expertsessie Blockchain in Veiligheid.

Betrokken partijen werken naar een nationale agenda door gezamenlijk de kansen en uitdagingen te identificeren. 

   

Start AI-Parade

In de bibliotheek Stadkamer van Zwolle is de AI-parade van start gegaan. 


Samen met verschillende partners organiseert de Nederlandse AI Coalitie tijdens de AI-Parade exposities, dialoogsessies en workshops. De AI-Parade reist 10 maanden langs 11 provincies om met één miljoen inwoners in gesprek te gaan over AI. De AI-Parade is van start gegaan in Overijssel en doet daar de bibliotheken in Zwolle, Deventer, Hengelo en Enschede aan. Vervolgens trekt de AI-Parade door de rest van Nederland.