Print Icon
 

Nieuwsbrief Topsector ICT - november 2022

Beste lezer,


In deze nieuwsbrief leest u de laatste stand van zaken over de ICT-sector als belangrijke pijler van de (digitale) economie, maar natuurlijk ook over onze coalities en verschillende projecten die lopen. Verder worden enkele relevante subsidie instrumenten eruit gelicht, zoals een NWO-call voor projectaanvragen over opkomende sleuteltechnologieën.


Tevens is er weer aandacht voor diverse podia waar ICT-projecten, programma’s, coalities en nieuwe initiatieven zich presenteren. Het ECP Jaarfestival op 17 november, waar we als Topsector ICT een prominente bijdrage in hebben, is zo’n podium om elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en geïnspireerd en vooral ook weer samen aan de slag te gaan.


Ik wens u veel leesplezier toe en graag tot 17 november!

Frits Grotenhuis, directeur Topsector ICT


Nieuws

Digitalisering als sleutel tot het realiseren van onze klimaatdoelen

Een week voor het ECP Jaarfestival vragen we uw aandacht voor de derde van de sessies die we daar organiseren. Wij slaan samen met Topsector Energie de handen ineen voor daadkrachtige innovaties en toekomstgerichte samenwerking met betrekking tot het behalen van de klimaatdoelstellingen. Onze systemen voor energie en technologie, communicatie en data raken namelijk steeds meer met elkaar verweven. Daarmee biedt digitalisering kansen en nieuwe mogelijkheden voor de energiesector


Harold VeldkampJeannine PeekMaxine Tillij, Peter Molengraaf en Huibert Baud zijn sprekers bij deze sessie en Frits Grotenhuis is moderator.

ICT, kennis en economie; de stand van zaken in Nederland

Hoe presteert de Nederlandse digitale economie in Europa? Hoe groot is de ICT-sector? Hoe staat het met ICT-gebruik in Nederland bij personen en bij bedrijven? En met research en development? 


In de 12e editie van ‘ICT, kennis en economie’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek vindt u de antwoorden op deze en andere vragen. De publicatie bevat de meest actuele gegevens over de Nederlandse kenniseconomie in brede zin.

Project Update: Onderzoek naar digitale zelfmonitoring van multiple sclerose

Eind september 2022 sprak Commit2Data met Lotte Krabbenborg (Radboud University) en Sonja Cloosterman (MS sherpa) over hun project rondom digitale zelfmonitoring. 


Samen met promovendi Karine Wendrich en Pam Molenaar onderzoeken ze de toegevoegde waarde van zelfmonitoring aan de hand van een klinische studie bij multiple sclerose-patiënten.

Modulaire blockchains: de volgende stap in de evolutie van decentrale technologie?

Modulaire blockchains hebben als voordeel dat netwerken meer kunnen gaan specialiseren op één component van blockchains. Ook geeft het developers van decentrale applicaties meer vrijheid om hun eigen ideale chain samen te stellen.


In de praktijk levert modulariteit echter ook meer complexiteit op. De afgelopen 5 jaar is er onderzoek gedaan naar het verhogen van schaalbaarheid zonder dat dit ten koste gaat van veiligheid en decentralisatie.

Een wettelijke basis voor informatieveiligheid bij de overheid

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen wil met het verplichten van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) informatieveiligheid bij de overheid een wettelijke basis geven. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.


De BIO beschrijft beveiligingsdoelen waar passende maatregelen voor moeten worden gekozen, samen met een verplichte set aan basismaatregelen.

     

Nieuwe Nederlandse Cybersecuritystrategie gepresenteerd

Nederland moet op een veilige wijze de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering verzilveren en tegelijkertijd veiligheid en publieke waarden beschermen. Dat is het doel van de Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028, waarin het kabinet de ambities en acties voor een digitaal veilige samenleving uiteenzet.


De strategie beschrijft de visie op de digitale samenleving en de rol van overheid, bedrijven en burgers daarin. In het bijbehorende actieplan staan concrete acties voor een digitaal veilige samenleving.

     

Self-Sovereign Identity voor dummies

Self-Sovereign Identity (SSI) is de methodiek die vertrouwen en autonomie toevoegt aan digitale transacties. DDutch Blockchain Coalition geeft antwoord op meest voorkomende vragen rondom deze methodiek.


In het visiedocument Dutch Self-Sovereign Identity Framework gaan ze verder in op het vaststellen van een gedeeld vertrekpunt voor alle belanghebbenden van de beoogde digitale identiteitsinfrastructuur.

     

Terugblik webinar HR & Technologie

Hoe bereid je medewerkers voor op een digitale toekomst? Deze vraag stond centraal tijdens de webinar HR & Technologie van Human Capital Agenda, de Nederlandse AI Coalitie, en de Dutch Blockchain Coalition.


Ook werd het gelijknamige whitepaper HR & Technologie geïntroduceerd waarin onder andere een overzicht staat van scholingsopties en subsidiemogelijkheden voor het ontwikkelen van digitale competenties.

     

Nieuwe naam voor Agentschap Telecom

Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat maakte afgelopen week officieel de nieuwe naam van Agentschap Telecom bekend. Dat deed zij via een korte tijdreis in Virtual Reality, tijdens een bijeenkomst bij Agentschap Telecom in Amersfoort.

Vanaf 1 januari gaat Agentschap Telecom verder als Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (afgekort RDI).
     

Terugblik verdiepingssessie CS4NL

Het is voor het eerst dat alle 10 Topsectoren via het programma CyberSecurity voor Nederlands (CS4NL) samenwerken aan cybersecuritykennis en -innovatie voor de maatschappelijke transities waar Nederland voor staat. In de verdiepingssessie van de Topsector Energie Digitalisering van 31 oktober 2022 is ingegaan op dit CS4NL-programma en de huidige cybersecurity ontwikkelingen. 


Kijk de webinar waar experts uit het werkveld bespreken wat de acties zijn voor de energiesector om cybersecurity steviger in de praktijk te brengen.

     

Calls en subsidies

Call: Rekentijd nationale computersystemen 2022

Via de call for proposals Rekentijd Nationale Computersystemen kunnen onderzoekers en onderzoeksgroepen toegang krijgen tot rekentijd en bijbehorende datadiensten op nationale geavanceerde computersystemen.


Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Indienen is mogelijk tot sluiting op 31 december 2022 om 23:59:59 uur.

     

Nog tot 15 december open: NGF AiNed Fellowship Beurzen

We besteedden er al eerder aandacht aan: het NGF AiNed Fellowship Beurzen programma. Het doel van het programma is het aantrekken van AI-talent, in de internationale strijd om dit AI-talent.

Nederlandse academische onderzoeksorganisaties die in lijn met hun strategie willen investeren in AI-talent kunnen zich nog tot uiterlijk 15 december 2023 14:00u aanmelden.

     

Agenda

Workshop ICT met Industrie 2023

Van 16 t/m 20 januari organiseren NWO en het Lorentz Center de workshop ICT with Industry 2023. Gedurende deze week werken vijftig onderzoekers van verschillende universiteiten intensief samen aan wetenschappelijke uitdagingen, die aangedragen zijn door de deelnemende organisaties: KB, VeiligheidNL, Textmetrics, RTL en Axini.


Onderzoekers kunnen zich inschrijven via de website van het Lorentz Center. De deadline voor registratie is 22 november 2022. De workshop zal fysiek plaatsvinden bij het Lorentz Center in Leiden en de voertaal is Engels.

ECP Deelnemersspecial: Bestuurlijke besluitvorming rond AI

Kennis van artificiële intelligentie is een veelgevraagde vaardigheid bij overheden, zelfstandige bestuursorganen, in het onderwijsveld en in het bedrijfsleven. ECP | Platform voor de InformatieSamenleving organiseert samen met de Nederlandse AI Coalitie en Capgemini een ECP Deelnemersspecial over hoe de bestuurlijke besluitvorming rond AI binnen uw organisatie kan worden versterkt.


Op 28 november van 14:30 tot 18:00 vindt de ECP Deelnemersspecial plaats in Nieuwspoort Den Haag. Aanmelden is vereist bij ECP evenals Nieuwspoort.

24 november 2023

16:30 - 18:00

RVO, Prinses Beatrixlaan 2, Den Haag

Dcypher Donderdag editie 3

Veilige slimme steden, een brug te ver?

Tijdens deze sessie van dcypher wordt gesproken over de toekomst van veilige infrastructuur.

Studiegroep Wiskunde met de Industrie 2023

De wiskunde heeft een verrassend aantal nuttige technieken om uitdagingen in data science mee op te lossen. Heeft uw bedrijf zo’n uitdaging maar geen tijd om er goed in te duiken?


Lever dan uw probleemomschrijving aan voor de Studiegroep Wiskunde met de Industrie. SWI 2023 vindt plaats van 30 januari t/m 3 februari aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Eerste nationale congres ELSA Labs 

Op 1 december 2022 organiseren AiNed, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de AI-hub Brightlands, de NL AIC en NWO het eerste nationale congres ELSA Labs.


Het congres zal plaatsvinden op Smart Services Campus van Brightlands in Heerlen. Het definitieve programma wordt in de week van 1 november gepubliceerd.

Decentralized Sustainability Event Berlijn

De Dutch Blockchain Coalition organiseert op 1 december van 9-20u in samenwerking met de NL Ambassade in Berlijn, Berlin Partner en Berchain een bijeenkomst over Decentralized Sustainability. In Berlijn. 

Het doel van het event is het versterken van de bilaterale samenwerking tussen beide landen, het verkennen van nieuwe business opportunities en het uitwisselen van kennis over de rol van blockchain als oplossing voor duurzaamheidsuitdagingen.